பிறக்கும் போது தாயை

பிறக்கும் போது தாயை    அழவைக்கிறோம்....      இறக்கும் போது எல்லாரையுமே அழவைக்கிறோம்........ வாழும் போதாவது        எல்லோரிடமும்    சிரிக்க பழகுவோம்

Comments