தேமுதிக கட்சியின் அங்கீகாரம் ரத்து.

சற்றுமுன்
தேமுதிக கட்சியின் அங்கீகாரம் ரத்து.
( இதற்கு தானே  ஆசைப்பட்டாய் "தலப்பாக்கட்டு" தலைவா )

Comments