நியூ டெல்லி அக்ஷர்தாம் கோயில்.

நியூ டெல்லி அக்ஷர்தாம் கோயில்.

உலகின் மிகப்பெரிய இந்துகோயில்.இந்தக் கோயிலை கட்டி முடிக்க ஆறு ஆண்டுகள் ஆனது.60 லட்சம் கிலோ இளம்சிவப்பு நிறக்கற்கள் பயன்படுத்தப்பட்டது.108 அடி உயரமும்,240 அடி நீளமும் உடையது.!

Comments