சிக்கல் தற்காலிகமானது

📚📕📖  சிக்கல்  தற்காலிகமானது  மற்றும்  நேரம்  சக்தியளிப்பது  ஆகிய  உண்மைகளைக்  கற்றுக் கொண்டவரே   விவேகமானவர். 📚📕📖  ஒரு  அன்பான  புன்னகை  என்பது  கருணையின்  உலகளாவிய  மொழி  ஆகிறது.  📚📕📖  அவநம்பிக்கை  புகார் செய்கின்றது ;  நம்பிக்கை  மாற்றத்தை  எதிர்பார்க்கின்றது:  யதார்த்தம்  சிக்கலை  சரி செய்கின்றது.   📚📕📖  வாய்ப்புகள்  என்பவை  சூரியோதயம்  போன்றவை.  நீங்கள்  நீண்ட  நேரம்  காத்திருந்தால் அவற்றை  இழக்க  நேரிடும்.📚📕📖 இன்றைய நாள்  மிகவும் அசாதாரண நாள்.   ஏனென்றால். ,   இதற்கு முன் இன்று போல் நாம் வாழ்ந்த தில்லை. இதற்குப் பின் இன்று போல் வாழப்போவதும் இல்லை.  📚📕📖  உங்க ளால் கற்பனை செய்ய முடியும் என்றால்,  அதை அடையவும் முடியும்.  உங்களால்  கனவு காண முடியும்  என்றால் அதுவாகவே மாறவும் முடியும். 📚📕📖  நாம் மற்றவர்களிடம்  உள்ள சிறந்ததைக் கண்டறிய முற்படும்போது  ,   நம்மிடம் உள்ள சிறந்ததை  எப்படியாவது வெளிக்கொணர  வேண்டும். 📚📕📖  மகிழ்ச்சி  என்பது  ஒரு  உட்புற பணி ஆகும்.  📚📕📖 ஆர்வம்  என்பது  கற்றல்  என்னும்  விளக்கில்  உள்ள  திரியினைப் போன்றது. 📚📕📖  மன்னிப்பு  என்ற  ஒன்று  இல்லாமல்  வாழும்  வாழ்க்கை  ஒரு  சிறை தான்.  📚📕📖  சாதாரண  ஆசிரியர்  சொல்கிறார்; நல்ல  ஆசிரியர்  விளக்குகிறார்;  மேம்பட்ட  ஆசிரியர் நிரூபிக்கிறார்;  மிக  உயரிய  ஆசிரியர்  ஊக்கமறிக்கிறார்.  📚📕📖   கடவுள்  இன்று  உங்களுக்கு  86,400  விநாடிகளைப் பரிசாக  வழங்கியுள்ளார்.  இதில்  ஒரு  விநாடியை  நன்றி  சொல்ல  பயன்படுத்தினீர்களா?📚📕📖_________  வில்லியம்  ஆர்தர்  வார்டு.

Comments