அரசு பள்ளியில் இவ்வளவு கூட்டம் இ௫ப்பது இந்த பள்ளியில் மட்டுமே

நெல்லை டவுண் கல்லணை பெண்கள் அரசு மேல் நிலைப்பள்ளி யில் 6 ம் வகுப்பு அட்மிஷன் க்கு கூட்டம் அலை மோதுகிறது.... அரசு பள்ளியில் இவ்வளவு கூட்டம் இ௫ப்பது இந்த பள்ளியில் மட்டுமே 👇

Comments