மருத்துவ நுழைவுத்தேர்வு ஓராண்டுக்கு

🌺Flash news:
மருத்துவ நுழைவுத்தேர்வு ஓராண்டுக்கு ஒத்திவைப்பதற்கான அவசர சட்டத்துக்கு குடியரசு தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி ஒப்புதல்.
நடப்பாண்டு நுழைவுத்தேர்வு இல்லை.🌺
--

Comments