பசங்களுக்கும் ‪‎FZ வாங்க மானியம் கொடுத்தீங்கனா

ஸ்கூட்டர்‬ வாங்க பெண்களுக்கு 50%
மானியம் வழங்கப்படும்
‪அம்மா‬ தேர்தல் வாக்குறுதி

அப்டியே பசங்களுக்கும் ‪‎FZ வாங்க
மானியம் கொடுத்தீங்கனா ஸ்கூட்டர்ல
போற பொண்ணுகள பிக்கப் பண்ணிக்குவோம்.
ஏதோ பாத்து பண்ணுங்கம்மா🏇🔔

Comments