OPS to மம்மி

OPS to மம்மி
அப்போ நீங்க தான் மறுபடி முதல்வரா
ஆமாம்
அப்போ எனக்கு முதல்வராக இன்னொரு சான்ஸ் இருக்கு 😂😂😂😂😂😂

Comments