என் கணவர் இருக்கிற இடத்துல

என் கணவர் இருக்கிற இடத்துல பணத்துக்குக்
குறைவே இருக்காது…

நிஜமாவா… அப்படி எங்க இருக்காரு?

ஏ.டி.எம்.ல வாட்ச்மேனா இருக்காரு..!

Comments