உன் புருஷன் ராத்திரி

"உன் புருஷன் ராத்திரி என்ன சாப்பிடுவாரு...?"

"2 சப்பாத்தி,...   24 மாத்திரை...!"

Comments