முழுகாம இருக்கேன்னு

ஜட்ஜ் = காதலியை எதுக்கு ஆத்தில தள்ளி விட்டே?

கைதி =3 மாசமா முழுகாம இருக்கேன்னு புலம்புனா

Comments