கவிப்பேரரசு வைரமுத்து

📚📕📖 கவிப்பேரரசு  வைரமுத்து :   'முதல்  மரியாதை ' க்காக  முதல்  முறையும்  ' ரோஜா ,  வுக்காக  இரண்டாம்  முறையும்  ' கருத்தம்மா - பவித்ரா '  இரு  படங்கலுக்காக  3 - வது  முறையும்  ' சங்கமம் '  ,  " கன்னத்தில்  முத்தமிட்டால் "  " தென் மேற்கு  பருவக்காற்று "  க்காக  என்று  6  தேசிய  விருதுகள்  பெற்றிருக்கிறார்.

Comments