இரண்டு புதிய வலைதளங்கள் ஆசிரியர்களுக்காக:

இரண்டு புதிய வலைதளங்கள் ஆசிரியர்களுக்காக:

அரசாணை  (Government Order) வலைத்தளம்

www.kalvigo.com 

நமக்கு தேவையான அனைத்து அரசாணைகளும் ஒரே இடத்தில் உள்ளது.

அரசாணைகளுக்கு மட்டுமே தனியான வலைதளம் இது.எளிமையாக தேடும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.இனி இதனை பயன்படுத்தி அரசாணைகளை தேடுதலை எளிமையாக்குவோம்.

படிவங்களுக்கான (forms) வலைதளம் 

www.padivam.com

நமக்கு தேவையான அனைத்து படிவங்களும்  ஒரே இடத்தில் உள்ளது.

படிவங்களுக்கு  மட்டுமே தனியான வலைதளம் இது.எளிமையாக தேடும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது.இனி இதனை பயன்படுத்தி படிவங்களை தேடுதலை எளிமையாக்குவோம்.

Comments