தமிழில் எழுத படிக்க தெரியாத பாலகிருஷ்ணா ரெட்டிக்கு அமைச்சர் பதவி.

தமிழில் எழுத படிக்க தெரியாத பாலகிருஷ்ணா ரெட்டிக்கு அமைச்சர் பதவி.
-செய்தி

# அமைச்சர் ஆகுறதுக்கு இதைவிட தகுதி வேணுமா என்ன..

Comments