மீண்டும் JJ பதவிக்கு வந்தால் :

மீண்டும் JJ பதவிக்கு வந்தால் :

பயணி : சார் இங்க இலவச வை_பை பாஸ்வேர்ட் என்ன..?

அதிகாரி : #மாண்புமிகு_இதயதெய்வம்_காவிரிதாய்_தங்கதாரகை_தமிழகத்தின்_நிரந்தர_முதல்வர்_தவத்தலைவி_புரட்சிதலைவி_டாக்டர்_அம்மா
😂😂😂

Comments