2520

கணிதத்தில், எந்த எண்ணையும் 
1 முதல் 10 வரை உள்ள அனைத்து எண்களாலும் divide panna முடியாது,

 ஆனால் இந்த ஒரு எண் மிகவும் விசித்திரமானது, 

 இந்த எண்ணை இந்திய கணிதவியலாளர்கள் தங்கள் அசைக்க முடியாத நுண்ணறிவால் கண்டுபிடித்தனர்.

 இந்த எண் 2520.
 
 இந்த எண்ணை 1 முதல் 10 வரை எந்த எண்ணாலும் வகுக்கலாம்.
 மீதமுள்ளவை பூஜ்ஜியமாகும்.
  
2520 என்ற எண்ணின் இரகசியம் [7 × 30 × 12] பெருக்கத்தில் மறைக்கப்பட்டுள்ளது.

 வாரத்தின் நாட்கள் (7),
 மாதத்தின் நாட்கள் (30)
 ஒரு வருடத்தில் மாதங்கள் (12)

 [7 × 30 × 12 = 2520] 

அதை கண்டுபிடித்த கணித மேதை  ஸ்ரீனிவாச ராமானுஜம்!

படித்தேன்!!! வியந்தேன்!!! பகிர்ந்தேன்!!!
நன்றி.!!! நன்றி!!!!!🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Comments